Ballongbergets SKF
 
 
 


Kontakta oss

Så här kontaktar du Ballongbergets SKF:

E-post
För allmänna frågor rörande banan, verksamheten eller webbplatsen, skicka e-post till info@bbskf.se. Kontakta styrelsen via e-post till styrelse@bbskf.se. Styrelsen läser meddelanden senast i samband med styrelsemöte, men oftast dagligen.

Brev
Brev till klubben skickas tilll: Ballongbergets SKF, Box 3077, 169 03 Solna.

Inbetalningar
Klubbens bankgiro: 331-7021
Klubbens postgiro: 4839251-8
Glöm inte att uppge avsändare och ändamål.

 
    Ballongbergets Skytteförening, Box 3077, 169 03 Solna,  Telefon 08 624 20 22, info@bbskf.se